Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:vstupy_a_vystupy

Vstupy a čítače


Podmenu Vstupy a čítače slouží k nastavení vstupů.

Výchozí nastavení tabulky

Zvolte funkci vstupu
Solar Monitor disponuje 3 vstupy. Každý z nich funguje jako:

a) Vstup = binární vstup

V tabulce jsou uvedeny současné stavy vstupů. Nastavte jejich povolenou hodnotu.

Vyberte, zda si chcete nechat poslat hlášení (e-mailem, SMSkou) při změně hodnoty vstupu (sepnuto/rozepnuto).

b) Čítač = pro čítání pulzů z měřidla (elektroměr, plynoměr, vodoměr)

V tabulce Vstupy a čítače vyberte u toho vstupu, do kterého máte připojené měřidlo, funkci Čítač.

Měřidlo může být připojeno do každého ze tří vstupů. Do SM2-MU tak můžete připojit až 3 měřidla.


Po zvolení funkce Čítač se nad tabulkou vstupů zobrazí tabulka nastavení čítače.

Zadejte jeho název (např. elektroměr) a vyberte typ čítače.
Nastavte správný počet pulzů na 1 kWh (dle parametru výstupu S0 na čítači).

Defaultně je v zařízení nastaveno čítání 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů.


Počet impulzů na 1 kWh se obvykle pohybuje v rozmezí 250-1000 imp/1kWh. Pokud jsou na Vašem elektroměru 2 údaje s hodnotou o počtu impulzů, hodnota pro S0 výstup je zpravidla ta nižší.
Vyšší hodnota udává počet bliknutí světelné diody na elektroměru.Postupujte dle návodu níže, je-li třeba nastavit jiný počet pulzů na 1 kWh než 1000:

Pro přímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplňte v SM2-MU do pole Počet pulzů.

Pro nepřímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijte dále pro výpočet viz příklad uvedený níže.

Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.

Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), měl by na něm být uveden poměr (např. 150A/5A). Výsledek tohoto poměru (v tomto případě číslo 30) se dosaďte do vzorce např. 10000/30. Celý vzorec v této podobě (tedy 10000/30) vyplňte do pole počet pulzů.


V případě zadání chybné hodnoty počtu pulzů bude Solar Monitor zobrazovat nesprávné údaje o vyrobené energii. Pokud se pulsy nečítají, zkontrolujte vedení a polaritu připojení k elektroměru.


c) Vstup a Čítač = čítání ze zařízení detekovaných na RS485, RS232, Ethernetu + současně je aktivní i binární vstup


Po zvolení funkce Vstup a Čítač se nad tabulkou vstupů zobrazí tabulka nastavení čítače.
Pokud je nastaveno, že jde např. o výrobu střídače, bude v menu Přehled hodnota výroby součtovou hodnotou ze všech nadetekovaných střídačů.

Pokud využíváte tento vstup také jako binární, nastavte jeho povolenou hodnotu

Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .

sim/manual/menu_nastaveni/vstupy_a_vystupy.txt · Poslední úprava: 2019/03/01 11:07 autor: ondra

Nástroje pro stránku