Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:stridace_a_mereni:485

Vyčítání střídačů přes RS 485


Nastavuje se v podmenu Detekce zařízení


Typ protokoluVyberte výrobce Vašeho zařízení.Pokud vyberete střídač s full duplexovým zapojením, nastavují se parametry pouze pro A,B.

U střídačů s half duplexovým zapojením máte možnost zvolit si, jestli k připojení využijete svorky A,B či Y,Z. Případně rozdělit více střídačů do dvou větví. Jednu větev poté připojit na svorky A,B a druhou větev na svorky Y,Z. Jak připojit střídače najdete zde.Přenosová rychlost

Vyberte přenosovou rychlost. Musí být nastaveno na stejnou hodnotu na všech střídačích i jednotce Solar Monitor. Informace o změně nastavení rychlosti nebo o její hodnotě naleznete v dokumentaci ke střídači nebo ke komunikační kartě ve střídači.Načíst připojené střídače
Pro vyhledání připojených střídačů k SM2-MU stiskněte tlačítko

Podle typu protokolu a počtu střídačů může detekce trvat i několik minut.

Při vyhledávání střídačů musí být střídače zapnuty, tedy mít dostatek proudu z fotovoltaických panelů.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam připojených střídačů.

Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .

Pro detailní charakteristiky výroby střídače klikněte v menu Přehled výroby na vybraný střídač.

sim/manual/menu_nastaveni/stridace_a_mereni/485.txt · Poslední úprava: 2018/06/08 13:11 autor: ondra

Nástroje pro stránku