Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:nast_analog_vystupu

Nastavení analogového výstupu


Pokud u modulu SM2-AD nechcete řídit napětí na jeho analogovém výstupu, pokračujte na Další >>


V internetovém prohlížeči si otevřete menu „Nastavení / Výstupy“.

Nastavení analogového výstupu provedeme obdobně jako u digitálních. Vybereme v závislosti na čem se bude výstup nastavovat (např. teplota místnosti s měniči, výkon elektrárny).

Příklad 1: Regulace otáček ventilace
Nastavíme, v jakém rozsahu teplot, bude na výstupu hodnota 0 - 10 V, pomocí které se budou regulovat otáčky ventilace.

Tzn.:
y = kolik voltů z rozsahu 0 (V) až 10 (V) bude dávat výstup při zadaném teplotním rozsahu
zadaný rozsah teplot: x1 = spodní mez (°C) až x2 = horní mez (°C), např. 15 - 40 °C
x = aktuální teplota v místnosti (°C), např. 28 °C

y = [10 / (x2 - x1)] * (x - x1)
y = [10 / (40 - 15)] * (28 - 15)
y = 5,2 V


Příklad 2: Nabíjení akumulátoru
V tomto příkladu nastavíme, v jakém rozsahu výkonu elektrárny, bude na výstupu hodnota 0 - 10 V, pomocí které bude nabíjen akumulátor.

Tzn.:
y = kolik voltů z rozsahu 0 (V) až 10 (V) bude dávat výstup při zadaném rozsahu výkonu elektrárny
zadaný rozsah výkonu elektrárny: x1 = spodní mez (W) až x2 = horní mez (W), např. 2500 - 10000 W
x = aktuální výkon elektrárny (W), např. 5200 W

y = [10 / (x2 - x1)] * (x - x1)
y = [10 / (10000 - 2500)] * (5200 - 2500)
y = 3,6 Vsim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_ad/nast_analog_vystupu.txt · Poslední úprava: 2018/06/25 12:59 autor: ondra

Nástroje pro stránku