Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:rizeni_vykonu

Řízení výkonu


Toto podmenu slouží k správnému nastavení modulu řízení výkonu.


Společné nastavení:

Zdroj řízení výkonu
Místní modul: jednotka Solar Monitor, ke které je přímo připojený modul SM2-PC

Vzdálený: chcete-li využít modul řízení výkonu pro další jednotky Solar Monitor, které jsou ve stejné síti jako jednotka, ke které je přímo připojený modul SM2-PC, zvolte u nich možnost “Vzdálený“. K těmto jednotkám pak již není potřeba připojovat modul SM2-PC. Řízení probíhá dle konfigurace místního modulu.

Činný výkon

Nastavte jednotlivé kombinace vstupů a jim odpovídající hodnoty řízení výkonu (v %).

Jalový výkon

Nastavte jednotlivé kombinace vstupů a jim odpovídající hodnoty řízení výkonu (cos φ).

sim/manual/menu_nastaveni/rizeni_vykonu.txt · Poslední úprava: 2018/06/11 11:51 autor: ondra

Nástroje pro stránku