Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:dohled_a_upozorneni:historie_alarmu

Historie alarmů


V menu Historie alarmů najdete výpis událostí z historie - log.


Do tabulky jsou chronologicky zapisovány počátky a konce vzniklých alarmů. Historii lze vymazat tlačítkem v pravém dolním rohu.

V továrním nastavení se ukládají do historie pouze ty alarmy, které vyvolaly odeslání zprávy uživateli (e-mail, SMS). Pokud tedy nastane alarm například na senzoru, u kterého není nastaveno odeslání zprávy, nedojde k jeho zápisu do Historie alarmů.)

V případě, že si nechcete nechat zasílat e-mail nebo SMS, ale zároveň vyžadujete uložení takového alarmu, zapněte volbu „Ukládat alarmy do historie“ na stránce Nastavení systému / Senzory a alarmy.

sim/manual/dohled_a_upozorneni/historie_alarmu.txt · Poslední úprava: 2018/06/18 14:08 autor: ondra

Nástroje pro stránku