Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:dohled_a_upozorneni:monitoring_a_alarmy

Monitoring


Menu Monitoring slouží k nastavení způsobu informování uživatele o alarmech.

Dohled elektrárny

Tabulka zobrazuje hlídané prvky elektrárny, jejich aktuální stav, povolené meze a dovoluje nastavit způsob hlášení poplachu uživateli pomocí e-mailů nebo SMS. Nastavení povolených hodnot senzorů je možno provést v menu „Nastavení\Senzory a alarmy“, popsaném v kapitole 4.1.3 Senzory a alarmy.

Senzory
Pokud kterýkoli ze senzorů připojených k jednotce překročí nastavený rozsah hodnot, je odesláno zvolené upozornění uživateli.

Pro senzory je ve výchozím stavu nastavena prodleva 60 sek., pro střídače 5 sek. Další informace o nastavení prodlevy najdete v kapitole 4.1.3 Senzory a alarmy.

Vstupy
Při změně stavu vstupu (spojen / rozpojen) do nepovolené hodnoty je okamžitě odesláno zvolené upozornění uživateli.

Kontrola výroby při osvitu
Pokud přesáhne osvit nastavenou mezní hodnotu a zároveň střídač nevyrábí, je odesláno příslušné upozornění. Tato funkce vyžaduje senzor osvitu.

Zaslat informační zprávu o výrobě
V nastavené periodě je uživateli odeslána zpráva (zvolený typ) s údaji o vyrobené energii.

Stav zařízení

Pokud je na zařízení (střídači apod.) zjištěna porucha (sloupec „stav“), je okamžitě odesláno zvolené upozornění uživateli.

sim/manual/dohled_a_upozorneni/monitoring_a_alarmy.txt · Poslední úprava: 2018/06/18 13:27 autor: ondra

Nástroje pro stránku