Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:stridace_a_mereni:232

Vyčítání střídačů přes RS 232


Nastavuje se v podmenu Detekce zařízení


Typ protokoluVyberte výrobce Vašeho střídače.Přenosová rychlost

Vyberte přenosovou rychlost. Musí být nastaveno na stejnou hodnotu na všech střídačích i jednotce Solar Monitor. Informace o změně nastavení rychlosti nebo o její hodnotě naleznete v dokumentaci ke střídači nebo ke komunikační kartě ve střídači.Načíst připojené střídače
Pro vyhledání připojených střídačů k SM2-MU stiskněte tlačítko

Podle typu protokolu a počtu střídačů může detekce trvat i několik minut.

Při vyhledávání střídačů musí být střídače zapnuty, tedy mít dostatek proudu z fotovoltaických panelů.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam připojených střídačů.

Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .

Pro detailní charakteristiky výroby střídače klikněte v menu Přehled výroby na vybraný střídač.

sim/manual/menu_nastaveni/stridace_a_mereni/232.txt · Poslední úprava: 2018/06/08 14:34 autor: ondra

Nástroje pro stránku