Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:senzory_a_alarmy

Senzory a alarmy


Nastavení dohledu

V tabulce jsou uvedeny všechny senzory, vstupy a elektroměr. Po připojení senzorů k jednotce je třeba spustit jejich autodetekci - tlačítko „Vyhledat senzory“.


Po úspěšné autodetekci jsou zobrazeny všechny senzory s hodnotami. V této tabulce lze měnit jejich názvy, povolené hodnoty a způsob informování uživatele o jejich překročení.

Zaslat informační zprávu o výrobě
V denním nebo měsíčním intervalu je ve vybranou hodinu odeslána zpráva o vyrobené energii.

Výpadek spojení s elektroměrem
V případě, že Solar Monitor přestane v nastaveném časovém intervalu přijímat impulsy z elektroměru, povolením této hodnoty je uživateli zasláno upozornění. Je možné nastavit prodlevu, za jak dlouho od přijetí posledního impulsu, má být zpráva odeslána.

Hlídání datové komunikace
Při výpadku spojení s nadetekovaným zařízením (např. střídačem, trackerem, apod.) se odešle alarm na Portál (v případě, že je odesílání alarmů na Portál povolené).


Společné alarmové akce

Ukládat alarmy do historie
Povolením této hodnoty zajistíte uložení každého alarmu do historie alarmů (menu Monitoring a alarmy \ Historie alarmů). Pokud je volba zapnutá, každý záznam v historii sníží celkovou kapacitu měřených dat v jednotce.

Odesílat alarmy na portál
Pokud je odesílání povoleno, bude při vzniku každého alarmu odeslán zvláštní paket na určený portál. Paket obsahuje údaje o vzniklém alarmu a aktuální snímek všech měřených hodnot

Volba je umožněna v případě, že je nastaven cílový portál (viz kap. 4.1.1 Podmenu Síť a Čas).

Zpoždění alarmů

Zpoždění alarmu u senzorů
Zde nastavujete prodlevu mezi vznikem alarmu a jeho hlášením. Tato prodleva zamezuje odeslání mnoha alarmových hlášení, kdy se hodnota na senzoru pohybuje těsně nad a pod povolenou hodnotou.

Kontrola výroby při osvitu
Zde nastavujete prodlevu mezi vznikem alarmu a jeho hlášením. Tato prodleva zamezuje odeslání mnoha alarmových hlášení, kdy se osvit pohybuje těsně nad a pod mezní hodnotou, nastavenou v parametrech nastavení dohledu (výše na stránce).

Zpoždění alarmu u zařízení (např. střídačů)
Zde nastavujete prodlevu mezi vznikem alarmu a jeho hlášením. Tato prodleva zamezuje odeslání mnoha alarmových hlášení, kdy se hodnota na zařízení pohybuje těsně nad a pod povolenou hodnotou.

sim/manual/menu_nastaveni/senzory_a_alarmy.txt · Poslední úprava: 2018/07/16 12:51 autor: ondra

Nástroje pro stránku