Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:portal

Portál


Toto podmenu slouží k nastavení jednotky pro komunikaci s Portálem.

S Portálem Solar Monitor získáváte možnost detailních analýz a vykazování do .

Jak povolit odesílání

Vstupte v SM2-MU do menu Nastavení/Portál.

Povolte odesílání na Portál
… a stikněte tlačítko

Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na Portál.


Pokud chcete, otestujte funkčnost odeslání:


Stiskněte tlačítkoNa Portál odejde testovací zpráva a zobrazí se stav doručování. Pokud byla data úspěšně odeslána, vytvoří se na adrese http://portal.solarmonitor.cz nový účet, kde se data ukládají.
K přihlášení na Portál použijte defaultně nastavené přihlašovací jméno. Je to posledních 6 znaků z MAC adresy SM2-MU (zadává se bez dvojteček, najdete ho zespodu jednotky). Heslo je heslo. Tyto přihlašovací údaje použijte při prvním přihlášení. Poté doporučujeme si přihlašovací údaje změnit.


S Portálem Solar Monitor máte možnost automaticky vykazovat do . Zde najdete podrobný návod jak na to.Povolit odesílání
Tuto volbu povolte, pokud máte přístup k portálu. Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na portál.

Adresa portálu
Zadejte IP adresu nebo název portálu, ke kterému se má jednotka Solar Monitor připojit (např. portal.solarmonitor.cz).

Cesta ke službě
Zadejte přesné umístění služby SOAP, která příjímá data na portálu. Tuto informaci získáte od provozovatele nebo správce portálu.

Vzdálený port
Zadejte port, na kterém naslouchá služba SOAP na portálu.

Perioda odesílání
Zadejte prodlevu mezi odesílanými zprávami s daty na portál.

Logovat odesílání
Pro přehled o odesílání na portál, potvrďte tuto volbu. Odesílání na portál je možné sledovat v podmenu Monitoring a alarmy/Historie odesílání.

Test odesílání na portál

Po stisku tlačítka se odešle testovací zpráva na portál a zobrazí se stav doručování. Testovací paket neobsahuje střídače.

sim/manual/menu_nastaveni/portal.txt · Poslední úprava: 2018/08/22 15:43 autor: ondra

Nástroje pro stránku