Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:jak_na_instalaci:elmer

Připojení k elektroměru


Montáž

Solar Monitor lze prostřednictvím kteréhokoliv binárního vstupu DI připojit k elektroměru zeleného bonusu, ze kterého poté vyčítá výrobu energie z Vaší FVE.

K elektroměru se připojí pomocí S0 (pulzního) výstupu dle následujícího obrázku:Aby byly údaje o vyrobené energii správné, je třeba v jednotce nejdříve nastavit správný počet pulzů na 1 kWh.

Defaultně je v zařízení nastaveno 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů.


1. Přímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplníte v SM2-MU do příslušného políčka v menu Vstupy a čítače.

2. Nepřímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže.

Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.

Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), měl by na něm být uveden poměr (např. 150A/5A). Výsledek tohoto poměru (v tomto případě číslo 30) se dosadí do vzorečku tedy např. 10000/30 a výsledek se vyplní v příslušném políčku v Solar Monitoru v menu Vstupy a čítače.

V případě, že chcete mít k elektroměru připojený Solar Monitor a zároveň chcete využít pulzního výstupu z elektroměru pro další zařízení např. Wattrouter, postupujte dle následujícího obrázku:sim/manual/jak_na_instalaci/elmer.txt · Poslední úprava: 2018/07/10 14:25 autor: ondra

Nástroje pro stránku