Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:jak_na_instalaci:stridace

Střídače


V závislosti na výrobci měniče se využívá následujících svorek SM2-MU: A, B, SGND, Z, Y, případně DC+ a DC -.

Je-li SM na začátku sběrnice, je třeba umístit posuvné přepínače do polohy ON.

Obdobně pro měnič - pokud podporuje zakončení sběrnice, je třeba ho u posledního v řadě zapnout dle návodu výrobce. Popis připojení měničů k Solar Monitoru a informace, zda podporují zakončení sběrnice, jsou uvedeny v následující tabulce.
Pokud mají střídače ruční adresaci, je třeba na nich nastavit různé adresy, nejlépe začínající adresou 1. Např. 1, 2, 3, …, 31. Postup je uveden v návodu ke střídači. Obvykle se nastavuje DIP přepínači nebo z LCD menu střídače.

SM2-MU Z Y SGND B A DC+ DC- Podpora zakončení Ruční adresace Přenosová rychlost
AEG R- R+ T- T+ - - - 9600
Power - One (Aurora) - - RTN -T/R +T/R - - volitená
Carlo Gavazzi - - 5(GND) 8(RXB) 7(TXA) - - - volitená
Danfoss - - 1 3 6 - - - 19200
Delta - - GND 6 7 - - volitelná
Diehl - - shield B A - - - 19200
Fronius
IN
OUT

5
6

4
3

2
2

6
5

3
4

-
-

-
-

volitelná
volitelná
GoodWe - - - 2 1 - - - 9600
GreenBonO - - - B(-) A(+) - - - - 9600
Kaco - - - A B - - 9600
Kostal - - 3 2 1 - - 19200
Mastervolt - - - 3 4 - - - 9600
Morningstar - - - A B +12V GND - 9600
Omnik 5(Rx-) 4(Rx+) 7(GND) 6(Tx-) 3(Tx+) - - - 9600
Omron - - 6: GO 8: A- 7: B+ - - volitelná
Refusol - - - 3 2 - - 57600
Santerno - - - S- S+ - - - volitelná
Sunways - - - RS485- RS485+ - - - 9600
Schneider (SunEzy) 4(Rx-) 3(Rx+) 1(GND) 5(Tx-) 6(Tx+) - - - 9600
Siemens - - - 3 2 - - volitelná
Siliken - - 5(GND) 8(RXB) 7(TXA) - - - volitelná
SMA - - 5 7 2 - - - 1200
Solar Max - - - 8 7 2(15V) 3 - 19200
Steca - - 8 2 1 4 7 38400
Studer 2 3 5 - - - - - 115200
Sungrow - - - 3 6 - - volitelná
Sunville 4(Rx-) 3(Rx+) 1(GND) 5(Tx-) 6(Tx+) - - - 9600
Vacon - - 5 3 4 - - volitelná
Xantrex (GT100-630E) - - GND RxTx- RxTx+ - - volitelná volitelná


Popis jak odpovídají signály RS485 na konektoru RJ45 v Solar Monitoru 1 signálům na svorkách Solar Monitoru 2, se dozvíte zde.


sim/manual/jak_na_instalaci/stridace.txt · Poslední úprava: 2020/03/06 13:48 autor: ondra

Nástroje pro stránku