Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:jak_na_instalaci:digitalni_vstupy_a_vystupy

Digitální vstupy a výstupyVstupy

Solar monitor disponuje 3 digitálními vstupy DI. Lze tak snadno připojit čidlo pohybu, bleskojistku, optickou závoru, dveřní senzor a libovolné další typy zařízení, která svůj stav signalizují kontaktním výstupem. Kterýkoliv ze vstupů DI1, DI2, DI3 pak může být použit pro čítání energie z elektroměru. Podmínkou je, aby byl tento elektroměr vybaven pulsním výstupem S0.

Pulsní výstup S0 je speciální měřící výstup, na který jsou elektroměrem generovány pulsy formou sepnutí. Jednotka Solar Monitor tyto pulsy počítá a v nastavitelném koeficientu převádí na kWh.

Převodní koeficient se liší podle typu elektroměru a většinou neodpovídá počtu pulsů LED diody. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost určení správného koeficientu pro výstup S0. Typicky mají elektroměry nastaven počet pulsů na LED diodě na 250/kWh a na výstupu S0 1000/kWh. Zadávání koeficientu do jednotky Solar Monitor najdete v kapitole Vstupy a čítače.

Pro využití vstupů je třeba na svorku DCOM přivést napájecí signál DC-. Pro sepnutí vstupu je třeba přivést signál DC+ na patřičnou svorku DI.

Na jednu kontaktní smyčku lze připojit i více zařízení a sledovat tak celý okruh (skupinu) pod jedním názvem. Při změně stavu kontaktu jednoho zařízení však nebude možné identifikovat, které alarm způsobilo.


Výstupy

Můžeme využít jedno spínací relé (s NO kontaktem), jež je v SM2-MU. Relé může například v závislosti na aktuální teplotě prostředí spouštět ventilaci, nebo v závislosti na aktuálním výkonu elektrárny ovládat boiler (nutno připojit přes stykač).
Relé můžeme také ovládat vzdáleně, případně z cloudového Portálu.

sim/manual/jak_na_instalaci/digitalni_vstupy_a_vystupy.txt · Poslední úprava: 2019/02/04 11:42 autor: ondra

Nástroje pro stránku