Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:vystupy

Výstupy


Toto podmenu slouží k nastavení spínání výstupů (řízení vlastní spotřeby – spotřeba přebytků)

Nastavení výstupů

Povolit modul výstupů
Zaškrtněte pokud máte připojen modul výstupů

Zpoždění sepnutí výstupů
Zadejte prodlevu mezi splněním podmínek pro sepnutí a opravdovým sepnutím. Vhodné pro eliminování krátkých spínání kdy podmínka kmitá okolo mezní hodnoty

Spínání výstupů

Vstupy je možno libovolně pojmenovat, nastavit čím a za jakých podmínek budou spínány. V tabulce je uveden také současný stav.

sim/manual/menu_nastaveni/vystupy.txt · Poslední úprava: 2018/06/11 09:46 autor: ondra

Nástroje pro stránku