Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:gsm_gprs

GSM / GPRS

Nastavuje se v jednotce Solar Monitor v menu Nastavení / GSM/GPRS. Ve výchozím nastavení je režim zakázán.


Pokud máte k SM2-MU připojený modul SM2-GSM, zvolte dle potřeby jeden z nabízených režimů.

SMS vzdáleně

V případě, kdy máte připojených více jednotek SM2-MU ve stejné síti a k jedné z nich je přímo připojený modul SM2-GSM, mohou ostatní jednotky SM2-MU prostřednictvím tohoto modulu odesílat SMS hlášení.

Do pole Vzdálená Gateway vyplňte IP adresu SM2-MU, ke kterému je připojený modul SM2-GSM.
Vyplňte telefonní čísla maximálně dvou příjemců, kterým se budou zasílat SMS zprávy ve tvaru +420xxxxxxxxx. Stisknutím tlačítka „Odeslat testovací SMS“ lze ověřit funkčnost modemu a nastavení.

SMS pouze

Odeslání SMS hlášení z monitorovací jednotky SM2-MU, ke které je přímo (prostřednictvím lišty HBUS) připojený modul SM2-GSM.

Pokud je vložená SIM karta zabezpečena PINem, vyplňte ho do pole PIN.
V případě, že je modem úspěšně připojen, je zde zobrazeno Číslo SMS centra. Pokud není, je třeba jej správně nastavit na SIM kartě (v jiném zařízení, např. v mobilním telefonu).
Stav modemu - zde se zobrazuje průběh komunikace s modemem. Modem je v pořádku, pokud je zde zobrazeno „připraven“.
Vyplňte telefonní čísla maximálně dvou příjemců, kterým se budou zasílat SMS zprávy ve tvaru +420xxxxxxxxx. Stisknutím tlačítka „Odeslat testovací SMS“ lze ověřit funkčnost modemu a nastavení.

Data (pouze)

Tento režim slouží pro komunikaci s Portálem a k odesílání hlášení emailem prostřednitvím datového tarifu.

Uplatníte ho tam, kde nemáte k dispozici pevné internetové připojení. V takovém případě slouží ethernetový konektor na SM2-MU pouze pro konfiguraci z PC a po vytažení UTP kabelu z konektoru začne jednotka komunikovat prostřednictvím GSM.

Vložená SIM karta musí být vybavena mobilním datovým tarifem.

Pokud je vložená SIM karta zabezpečena PINem, vyplňte ho do pole PIN.
Zadejte správnou Adresu APN dle Vašeho mobilního operátora a Vytáčené číslo.

sim/manual/menu_nastaveni/gsm_gprs.txt · Poslední úprava: 2019/12/06 08:39 autor: ondra

Nástroje pro stránku