Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:modbus

Modbus


Solar Monitor používá otevřený komunikační protokol Modbus SunSpec, který odpovídá standardu SunSpec Alliance.

Výhoda: rychlost komunikace
Nevýhoda: komunikace je nezabezpečená

Maximální počet klientů, kteří se mohou v jednu chvíli na Solar Monitor dotazovat jsou 2 klienti.

V základním nastavení jednotky SM2-MU je Modbus zakázan.


Povolte Modbus

Port
Port pro komunikaci zařízení. Jako výchozí hodnota je nastaven port číslo 502 (nezáleží zda TCP nebo UDP). Na tomto portu jsou prováděny dotazy paketama. Součástí paketu je Modbus device address (adresa zařízení). V případě potřeby proveďte změnu.

Řízení výkonu
Zde se nastavuje, čím bude řízen výkon:
NE - řízení výkonu prostřednictvím SM2-MU přes modul SM2-PC.
ANO - řízení výkonu přes Modbus protokol

Režim
Způsob síťové komunikace.
TCP - max. 2 TCP kanály, tzn. mohou být najednou připojená např. pouze 2 PLC zařízení
UDP - může komunikovat libovolné množství PLC nebo programů UDP protokolem (podporuje např. Tecomat Foxtrot)
UDP & TCP - pouze 1 TCP kanál a libovolné množství PLC nebo programů UDP protokolem

Po uložení nastavení se otevře komunikace na daném portu.

Modbus komunikaci je poté možné zobrazit v aplikaci SunSpec Dashboard (více informací a podmínky pro instalaci najdete zde).

Příklad:
Ve webovém rozhraní Solar Monitoru vidíme tato nadetekovaná zařízení.

V aplikaci SunSpec Dashboard klikněte na záložku Device a poté na Open.


Otevře se okno s nastavením parametrů přístupu k Solar Monitoru.
Do pole IP Address napište adresu Solar Monitoru. V poli Slave ID vyplňte číslo nadetekovaného zařízení (např. střídače).
Aplikace prohledá daný střídač a zobrazí jednotlivé bloky, ze kterých můžeme číst hodnoty parametrů. Jestliže je to podporováno, je umožněn i zápis hodnot.Chcete-li parametry znovu načíst, klikněte v Dashboardu na tlačítko Read.
V případě zápisu zapisovatelné hodnoty se tato hodnota zapíše po stisku tlačítka Write.

Jak přidat složku s další definicí modelu SunSpec (SMDX)

V aplikaci SunSpec Dashboard klikněte na záložku Tools a poté na Model Directories.

Klikněte na tlačítko Add… a v počítači vyhledejte složku se soubory smdx.

Klikněte na OK.
Složka bude přidána do vyhledávací cesty informačního modelu.

sim/manual/menu_nastaveni/modbus.txt · Poslední úprava: 2018/07/25 09:44 autor: ondra

Nástroje pro stránku