Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:snmp

SNMP


Toto podmenu slouží k získávání nebo nastavování hodnot na určitém zařízení pomocí protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

V základním nastavení jednotky SM2-MU je SNMP zakázan.


SM2-MU podporuje tyto verze protokolu SNMP:
Verze 1 - autentizace pomocí community string
Verze 2c - autentizace pomocí community string
Verze 3 - má vylepšené funkce zabezpečení (možno využít autentizaci pomocí jména a hesla a šifrování), namísto komunit jsou uživatelé (jednotliví uživatelé mají přístup chráněný heslem).
Povolte verzi, kterou chcete používat
Zobrazí se webová stránka s nastavením dle zvolené verze. Pro Verze 1, Verze 1 & 2c a Verze 2c (pouze) je vzhled webové stránky stejný.


Port
Port, přes který se se zařízením komunikuje. Ve výchozím nastavení je tento port 161.

MIB
MIB (Management Information Base) databáze definuje strukturu, typ a organizaci proměnných, které zařízení poskytuje. Proměnné v zařízení mohou být definovány v několika MIB, které jsou spolu hierarchicky propojeny. V Solar Monitoru jsou k dispozici ke stažení tyto MIB:
io.mib - inputs, outputs
studer.mib - pro zařízení Studer
Kliknutím na název MIB lze vybranou databázi stáhnout a otevřít v MIB Browseru (např. iReasoning MIB Browseru).
MIB Browser dokáže textově zobrazit hodnoty, které Solar Monitor vyčetl ze zařízení.

SNMP Seznam komunit (pro verze 1, 2c, 2)

Defaultně jsou definované public, private. Lze přidat další.

Přístup
Nastavení SNMP přístupu k zařízení.
Je možné zvolit komunitu ze seznamu komunit a nastavit jí přístupová oprávnění pro čtení a zápis.
SNMP Model uživatelského zabezpečení (pro verzi 3)

Pro SNMP Verze 3 se webové rozhraní liší v nastavení zabezpečení. Namísto nastavení SNMP Seznam komunit se zobrazí tabulka s nastavením SNMP Model uživatelského zabezpečení.

Typ autentizace
MD5 nebo SHA

Vyplňte Přihlašovací heslo.

Typ šifrování
DES nebo AES

Vyplňte Soukromé heslo.Trap
Nastavení, kam se budou trap zprávy (události) odesílat.
Ze seznamu komunit vybereme komunitu, která nám povoluje přístup na vzdálené zařízení. Nastavíme jeho IP adresu a port. Pro trapy se standardně používá port 162.Podrobná konfigurace a příklady použití jednotlivých verzí

sim/manual/menu_nastaveni/snmp.txt · Poslední úprava: 2019/10/10 14:56 autor: ppodhajska

Nástroje pro stránku