Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:snmp:2c

SNMP Version 2c (pouze) - příklad použití


Ve webovém rozhraní Solar Monitoru, v menu Nastavení/SNMP, zvolte verzi SNMP 2c (pouze).
Číslo portu ponechte 161.
Klikněte na název vybrané MIB, např. studer.mib a uložte soubor do počítače.
Seznam komunit a nastavení přístupu můžete ponechat.


Stáhněte si MIB Browser, např. iReasoning MIB Browser a nainstalujte jej.
Otevřete iReasoning MIB Browser, klikněte na záložku File a poté na Load Mibs.
Najděte v počítači cestu ke staženému souboru studer.mib a vyberte ho.

Objeví se mezi aktuálně používanými MIB.

Do pole Address vyplňte IP adresu Solar Monitoru.
Dále klikněte na tlačítko Advanced.

Zkontrolujte, že číslo UDP portu (standardně 161) a používaná verze SNMP odpovídají nastavení v Solar Monitoru.
Vyplňte pole Read Community a Write Community dle nastavení v Solar Monitoru (defaultně public, private). Klikněte na OK.

Vyberte si ve stromové stuktuře MIB databáze proměnnou, kterou chcete vyčíst a zobrazit v tabulce a klikněte na ni levým tlačítkem myši. V dolní levé části se zobrazí její popis a OID identifikátor) .
Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Get Next.
V pravé části Browseru se objeví tabulka s vyčtenými hodnotami.

Pokud chcete přijímat Trapy ze zařízení, nastavte v Solar Monitoru, v menu Nastavení/SNMP, Trap tabulku.
Zvolte komunitu, do pole Adresa IP zadejte IP adresu PC, ve kterém běží iReasoning MIB Browser, port 162 na straně serveru pro trapy.
V iReasoning MIB Browseru klikněte na záložku Tools, poté na Trap Receiver.
Zde můžete vidět Trapy přijaté ze Solar Monitoru. Kliknutím na zvolený trap zobrazíte detaily.

sim/manual/menu_nastaveni/snmp/2c.txt · Poslední úprava: 2018/07/23 15:10 autor: ondra

Nástroje pro stránku