Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:sit_a_cas

Podmenu síť a čas


Toto podmenu slouží k nastavení sítě a času.

Nastavení sítě

Adresa IP
Zadejte adresu IP z rozsahu sítě, do které je připojena jednotka Solar Monitor.

Maska sítě
Zadejte masku sítě, která odpovídá síti, do které je připojena jednotka Solar Monitor.

Výchozí brána
Zadejte adresu prvku v místní síti, který je výchozí bránou do ostatních sítí. V domácích sítích je to většinou ADSL modem nebo různé typy routerů (například WiFi router). Bez nastavení výchozí brány nebude mít jednotka přístup k internetu (nebudou funkční služby Čas z Internetu a Odesílání na portál).

Primární DNS, Sekundární DNS
Jedná se o servery poskytující překlad doménových názvů na adresy IP. Bez jejich zadání nebude mít pravděpodobně jednotka přístup k internetu. Správná nastavení Vám sdělí správce sítě nebo Váš poskytovatel internetu.

HTTP Port
Výchozí nastavení: 80. Zde je možno změnit port na kterém jednotka Solar Monitor přijímá příchozí klienty webového rozhraní. V případě, že nastavíte jiný port, budete jej muset uvádět do pole Adresa ve Vašem prohlížeči (např. 192.168.1.99:81).

DHCP Klient
Režim DHCP klient umožňuje jednotce získat kompletní IP konfiguraci (tedy IP adresu, masku sítě, výchozí bránu, primární DNS, sekundární DNS) ze serveru DHCP v dané síti. Podmínkou samozřejmě je přítomnost takového serveru ve Vaší síti. Službu DHCP server v sobě integruje většina současných ADSL modemů a WiFi routerů, takže v domácích sítích lze zpravidla tuto funkci využít.

Pokud se Vám jednotka při zapnutí DHCP klienta „ztratí“ na síti, použijte pro její vyhledání utilitu ETool, která je ke stažení zde

Čas z internetu

SNTP Server
Zadejte adresu časového serveru v internetu. Výchozí: time.nist.gov.

Časové pásmo
Vyberte Vaše časové pásmo.

Datum a čas

Aktuální datum
Zadejte / zkontrolujte správné datum. Tato položka je automaticky aktualizována z SNTP serveru v internetu.

Aktuální čas
Zadejte / zkontrolujte správný čas. Tato položka je automaticky aktualizována z SNTP serveru v internetu. Tlačítkem „Synchronizovat čas se serverem“ se načte přesný čas.

sim/manual/menu_nastaveni/sit_a_cas.txt · Poslední úprava: 2020/01/15 10:16 autor: ondra

Nástroje pro stránku