Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:stridace_a_mereni:ethernet

Vyčítání střídačů přes Ethernet


Nastavuje se v podmenu Detekce zařízení


Typ protokoluVyberte výrobce Vašeho střídače.Nastavení síťového rozhraní má 2 adresovací mody:
1. IP Adresa - komunikace v lokální síti
2. Port - vzdálená komunikace přes veřejnou IP adresu routeru s překladem adres (NAT)Detekce střídačů podle IP adresy

Tento způsob detekce zvolte tehdy, jsou-li střídače a Solar Monitor ve stejné lokální síti.

Nejprve střídače naadresujte. Přiřaďte ke střídačům po sobě jdoucí IP adresy a číslo portu. Číslo portu zadejte stejné pro všechny střídače. Postup, jak střídače naadresovat, naleznete v dokumentaci ke střídači.IP adresa
Zadejte adresu střídače s nejnižší IP adresou (destinací) v síti. Detekce začíná na této IP adrese a postupuje k následujícím vyšším adresám dokud není prohledán zadaný počet destinací.

Port
Zadejte číslo portu.

Způsob adresace
V tomto kombu zvolte způsob adresace dle IP adresy

Počet destinací
Počet IP adres, na kterých jsou zařízení naadresovaná.

Načtených zařízení
Počet zařízení, které jsou přiřazené k jednotlivým destinacím.

Načíst připojené střídače
Pro vyhledání připojených střídačů k SM2-MU stiskněte tlačítko

Podle typu protokolu a počtu střídačů může detekce trvat i několik minut.

Při vyhledávání střídačů musí být střídače zapnuty, tedy mít dostatek proudu z fotovoltaických panelů.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam připojených střídačů.

Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .

Pro detailní charakteristiky výroby střídače klikněte v menu Přehled výroby na vybraný střídač.


Detekce střídačů podle Portu

Tento způsob detekce zvolte tehdy, je-li mezi střídači a jednotkou Solar Monitor router s překladem síťových adres (NAT). Solar Monitor bude ke střídačům přistupovat prostřednictvím jedné adresy routeru. V routeru proto přiřaďte pro lokální IP adresy střídačů různé, po sobě jdoucí porty. Pokud je router připojen do internetu, musí být jeho IP adresa tzv. veřejná.

Nejprve střídače naadresujte. Přiřaďte ke střídačům v rámci lokální sítě různé IP adresy. V routeru, přes který bude Solar Monitor ke střídačům přistupovat, přiřaďte postupně k lokálním IP adresám střídačů po sobě jdoucí čísla portů. Postup, jak střídače naadresovat, naleznete v dokumentaci ke střídači.IP adresa
Zadejte veřejnou IP adresu, prostřednictvím, které přistupujete do lokální sítě.

Port
Zadejte číslo portu střídače s nejnižším portem (destinací) na dané veřejné IP adrese. Detekce začíná na tomto portu a postupuje k následujícím vyšším portům dokud není prohledán zadaný počet destinací.

Způsob adresace
V tomto kombu zvolte způsob adresace dle Portu.

Počet destinací
Počet portů, na kterých jsou zařízení naadresovaná.

Načtených zařízení
Počet zařízení, které jsou přiřazené k jednotlivým destinacím.

Načíst připojené střídače
Pro vyhledání připojených střídačů k SM2-MU stiskněte tlačítko

Podle typu protokolu a počtu střídačů může detekce trvat i několik minut.

Při vyhledávání střídačů musí být střídače zapnuty, tedy mít dostatek proudu z fotovoltaických panelů.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam připojených střídačů.

Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .

Pro detailní charakteristiky výroby střídače klikněte v menu Přehled výroby na vybraný střídač.

sim/manual/menu_nastaveni/stridace_a_mereni/ethernet.txt · Poslední úprava: 2018/06/08 15:26 autor: ondra

Nástroje pro stránku